UPRP logo
SIPO logo

Program PPH (Patent Prosecution Highway) Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej (UPRP) i Państwowego Urzędu Własności Intelektualnej Chińskiej Republiki Ludowej (SIPO)

Od 1 lipca 2013 r. polscy zgłaszający mogą, w ramach umowy zawartej między Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej (UPRP) a Państwowym Urzędem Własności Intelektualnej ChRL (SIPO) skorzystać z przyspieszonej procedury uzyskania patentu w Chinach, bazując na odpowiadającym mu polskim zgłoszeniu patentowym.

W ramach realizowanego programu dochodzi do przyspieszenia procesu badania zgłoszenia w Chinach w oparciu o badanie odpowiadającego mu zgłoszenia polskiego, wykonane już przez eksperta UPRP. Tak więc zastosowanie procedury PPH pozwala polskim zgłaszającym na znaczące skrócenie czasu oczekiwania na uzyskanie patentu.

Z dniem 1 lipca 2015 r. oba urzędy zakończyły realizację programu pilotażowego PPH i przystąpiły do realizacji tego programu w pełnym wymiarze.

Składając wniosek o zastosowanie przyspieszonej procedury w ramach programu pilotażowego PPH, zgłaszający musi wypełnić formularz „Request for Participation in the Patent Prosecution Highway Program” („Wniosek o zastosowanie procedury w ramach programu PPH”). Należy też pamiętać, że komunikacja i składanie dokumentów do SIPO odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Szczegółowe informacje na temat procedury PPH i warunków jej stosowania znajdują się w dokumencie zamieszczonym poniżej.