Słowo Definicja
PPH

Przyspieszona procedura uzyskania patentu, z ang. Patent Prosecution Highway, skrócona procedura udzielenia patentu polegająca na wykorzystaniu wyników pracy innego urzędu, który już wcześniej dokonał analizy i badania analogicznego zgłoszenia.