UPRO Logo
TIPO Logo

Program PPH (Patent Prosecution Highway) Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej (UPRP) i Urzędu Własności Intelektualnej Tajwanu (TIPO)

Od 1 sierpnia 2017 r. polscy zgłaszający mogą, w ramach umowy zawartej między Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej (UPRP) a Urzędem Własności Intelektualnej Tajwanu (TIPO) skorzystać z przyspieszonej procedury uzyskania patentu na Tajwanie, bazując na odpowiadającym mu polskim zgłoszeniu patentowym. Zawarta umowa dotyczy uproszczonej procedury pod nazwą PPH MOTTAINAI.

Szczegółowe informacje na temat procedury PPH MOTTAINAI i warunków jej stosowania znajdują się w dokumencie zamieszczonym poniżej.

Wytyczne dotyczące składania wniosków o PPH MOTTAINAI do TIPO (wersja angielska) oraz na stronie TIPO.