Opisy zgłoszeniowe wynalazków A1 dostępne od 1 stycznia 2023 roku na stronie internetowej Urzędu

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że 1 stycznia 2023 roku Urząd Patentowy RP rozpoczął publikację opisów zgłoszeniowych wynalazków A1. Publikacja ta zawiera dane bibliograficzne, skrót opisu, opis wynalazku, zastrzeżenia, rysunki oraz sprawozdanie o stanie techniki zgłoszenia. Opisy zgłoszeniowe A1 stanowią załączniki do poszczególnych numerów BUP Wynalazki i Wzory użytkowe w formie indeksu numerowego wraz z odnośnikiem do otworzenia pełnego tekstu opisu w postaci pliku .pdf, pobrania go lub wydrukowania. Publikacje te dostępne są również w e-wyszukiwarce.