Polecamy lekturę „Poradnika wynalazcy. Procedury zgłoszeniowe w systemie krajowym, europejskim i międzynarodowym”

Mamy przyjemność oddać w Państwa ręce nowe wydanie „Poradnika”, uzupełnione o Ogólne wytyczne Prezesa Urzędu Patentowego RP w zakresie wynalazków i wzorów użytkowych. Wytyczne jeszcze bardziej harmonizują praktykę Urzędu Patentowego z praktyką Europejskiego Urzędu Patentowego i innych państw członkowskich Konwencji o patencie europejskim.

Zawierają one wskazówki interpretacyjne dotyczące m.in. metod matematycznych, programów komputerowych i przedstawiania informacji. Podają przykłady różnych form zastrzeżeń dla wynalazków realizowanych za pomocą komputera. Ponadto w sposób szczegółowy opisują metodologię oceny poziomu wynalazczego.

Wytyczne przedstawiają istotne wskazówki dotyczące patentowania rozwiązań z dziedziny biotechnologii i farmacji, w tym wskazówki odnoszące się do zdolności patentowej wynalazków obejmujących: sposoby leczenia i diagnozowania, nowe zastosowania medyczne, suplementy diety, ciało ludzkie i elementy z niego wyizolowane bądź mikroorganizmy. Przybliżają także wymagania dotyczące ochrony wzorów użytkowych czy też wytworów o charakterze jedynie estetycznym.

Publikacja Urzędu Patentowego „Poradnik wynalazcy. Procedury zgłoszeniowe w systemie krajowym, europejskim i międzynarodowym” zawiera informacje dotyczące ochrony wynalazków i wzorów użytkowych zgłaszanych w Urzędzie Patentowym RP. Przedstawia uwarunkowania prawne dotyczące uzyskania patentu na wynalazek i prawa ochronnego na wzór użytkowy, a także bieżącą praktykę Urzędu Patentowego RP.

Wykorzystanie praktycznych wskazówek zawartych w tej publikacji może przyczynić się do polepszenia efektywności prac nad innowacjami, ułatwić decyzję co do celowości i kierunków prac nad rozwiązaniami oraz wybór sposobu ochrony dorobku intelektualnego.

Najnowsze wydanie „Poradnika wynalazcy” można pobrać lub przeczytać za darmo online na naszej stronie internetowej w zakładce PUBLIKACJE > Pozostałe publikacje UPRP.