Słowo Definicja
Prawo ochronne na wzór użytkowy

Prawo wyłącznego korzystanie ze wzoru użytkowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na terenie danego państwa.