Wstrzymana możliwość wnioskowania o bon 1 w ramach Funduszu SME Fund z dniem 29.11.2022

Na podstawie komunikatu otrzymanego od EUIPO uprzejmie informujemy, że z dniem 29 listopada 2022 r. (z końcem dnia roboczego) ponownie zostaje zamknięta możliwość składania wniosków o przyznanie bonu 1 (dofinansowanie do zgłoszeń znaków towarowych i wzorów przemysłowych) w ramach funduszu SME Fund. Powodem jest duże zapotrzebowanie na bon nr 1 od momentu jego wznowienia w dniu 9 listopada 2022 r., co wskazuje na duże prawdopodobieństwo wyczerpania środków na bon nr 1 przed końcem listopada. Przypominamy, że można nadal składać wnioski o przyznanie bonu 2 – dofinansowanie do zgłoszeń wynalazków. Możliwość składania wniosków o udział w tegorocznej edycji programu trwać będzie do 16 grudnia 2022 roku lub do momentu wyczerpania środków. Wnioski można składać za pośrednictwem strony internetowej EUIPO, na której znajdziecie Państwo również więcej szczegółowych informacji.

Tagi