Zawieszona możliwość wnioskowania o bon 1 w programie SME Fund

Na podstawie komunikatu otrzymanego od EUIPO uprzejmie informujemy, że w dniu 7 października 2022 r. zostanie zawieszona możliwość składania wniosków o przyznanie bonu 1 (dofinansowanie do zgłoszeń znaków towarowych i wzorów przemysłowych) w ramach funduszu SME Fund z powodu wyczerpania dostępnego budżetu. Jednocześnie aktualna prognoza wskazuje, że wnioski o przyznanie bonu 1 będą prawdopodobnie mogły być ponownie składane od 9 listopada (jeśli nastąpi uwolnienie zarezerwowanych obecnie środków na bonach, które nie zostaną wykorzystane). Nadal można składać wnioski o przyznanie bonu 2 (patenty) do końca trwania tegorocznej edycji programu tj. do 16 grudnia 2022 roku.

Tagi