Uruchomienie nowego konkursu Agencji Rozwoju Przemysłu w ramach projektu Sieć Otwartych Innowacji

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. ogłasza nowy konkurs na transfer technologii w ramach projektu Sieć Otwartych Innowacji. Już 8 października br. uruchomiony zostanie nabór wniosków na transfer technologii w ramach działania 2.2. POIR.

W ramach nowego naboru Konkursu 5/2021 dofinansowanie można uzyskać na:

Projekt jest skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które stawiają na rozwój technologiczny swoich firm i poszukują finansowania inwestycji w innowacje. Katalog kosztów kwalifikowanych w projekcie SOI obejmuje zakup praw własności intelektualnej lub licencji do innowacyjnego rozwiązania. Przedsiębiorcy wciąż będą mogli skorzystać z refinansowania zakupu wartości niematerialnych i prawnych (WNiP, IP) aż do kwoty 200 tys. euro, przy czym minimalna wartość dofinansowania projektu wynosi 150 tys. zł.

W ramach tego konkursu nadal będą udzielane granty w ramach jednego z następujących celów  pomocy: regionalnej pomocy inwestycyjnej albo pomocy de minimis. Poziom tego wsparcia w obu formach będzie wynosić maksymalnie 70 proc. na pokrycie kosztów kwalifikowanych.

Data ogłoszenia konkursu: 10 września 2021 r.

Rozpoczęcie naboru wniosków: 8 października 2021 r.

Zakończenie naboru wniosków: 15 grudnia 2021 r. (lub do wyczerpania alokacji)

Do każdego projektu przydzielany jest Broker Technologii, który wspiera przedsiębiorstwo – Biorcę Technologii do momentu złożenia wniosku (weryfikuje wstępnie pomysł transferu technologii, odpowiada na pytania związane z wnioskiem, doradza w obszarze wyboru KISów, czyli Krajowych Inteligentnych Specjalizacji). Broker dodatkowo wspiera również Dawców/Dostawców Technologii w rozmowach z Biorcą Technologii. ARP doradza obu stronom transakcji w procesie transferu technologii.

Szczegóły na temat Konkursu 5/2021

Szczegóły na temat projektu Sieć Otwartych Innowacji ARP