„Ochrona oznaczenia przedsiębiorcy (firmy) - zakres i kolizje ze znakami towarowymi” - spotkanie konsultacyjno-informacyjne

Urząd Patentowy RP ma przyjemność zaprosić do udziału w spotkaniu konsultacyjno-informacyjnym w formule on-line z Panem dr hab. Łukaszem Żelechowskim nt: „Ochrona oznaczenia przedsiębiorcy (firmy)  - zakres i kolizje ze znakami towarowymi.

Dr hab. Łukasz Żelechowski jest adiunktem w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej i Dóbr Niematerialnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jest rzecznikiem patentowym, arbitrem Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji, wykładowcą w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, a także członkiem ATRIP. Jest autorem publikacji z zakresu prawa własności intelektualnej, zwłaszcza prawa znaków towarowych, prawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz międzynarodowego i unijnego prawa własności przemysłowej.

·    Wykład odbędzie się dnia 28 września 2021 r. (wtorek) w godz. 13:00-14:30.

Ochrona oznaczenia przedsiębiorcy (firmy) - zakres i kolizje ze znakami towarowymi - dr hab. Łukasz Żelechowski