Seminarium dla profesjonalistów IP oraz użytkowników IP z państw V4 - 12.04.2023

Urząd Patentowy RP ma przyjemność poinformować, że 12 kwietnia br. (środa) współorganizuje międzynarodowe seminarium poświęcone praktyce orzeczniczej Izb Odwoławczych Urzędu UE ds. Własności Intelektualnej (EUIPO). Wydarzenie, pt. „Seminarium dla profesjonalistów IP oraz użytkowników IP z państw V4” współorganizowane jest przez Urząd UE ds. Własności Intelektualnej i omawiać będzie rolę orzecznictwa w obszarze znaków towarowych i wzorów przemysłowych.

Bezpłatne wydarzenie adresowane jest głównie do sędziów z sądów do spraw własności intelektualnej, rzeczników patentowych, radców prawnych i adwokatów oraz profesjonalistów i użytkowników systemu ochrony własności przemysłowej. W spotkaniu udział wezmą także przedstawiciele urzędów ds. własności intelektualnej z państw Grupy Wyszehradzkiej (V4).

Podczas spotkania wystąpią cenieni i doświadczeni prelegenci, którzy podzielą się wiedzą i omówią m.in.:

Program wydarzenia