1 października br. rozpoczyna działalność Punkt Kontaktowy pomiędzy UPRP a Narodową Administracją Własności Intelektualnej Chińskiej Republiki Ludowej

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 października 2020 r. rozpoczyna swoją działalność Punkt Kontaktowy pomiędzy Urzędem Patentowym RP (UPRP) a chińskim odpowiednikiem - Narodową Administracją Własności Intelektualnej ChRL (CNIPA).

Nowa inicjatywa wychodzi naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców z Polski i z Chin, jak i wszystkich innych użytkowników systemu ochrony własności przemysłowej, którzy są zainteresowani ochroną prawną swoich produktów i oznaczeń na terytorium tych krajów.

Celem utworzenia Punktu Kontaktowego pomiędzy UPRP a CNIPA jest udzielanie pomocy przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą na rynkach zagranicznych w Polsce i w Chinach w zakresie uzyskiwania i utrzymywania swoich innowacyjnych rozwiązań (wynalazków, wzorów użytkowych i przemysłowych, znaków towarowych).

Punkt kontaktowy pomoże w uzyskaniu potrzebnych informacji zgłaszającym i właścicielom praw jak chronić swoje rozwiązania w danym kraju. Rynek chiński jest miejscem znaczącej i stale rosnącej aktywności handlowej polskich przedsiębiorców. Również ze statystyk urzędowego Centrum Informacji o Ochronie Własności Przemysłowej, wynika, że bardzo intensywnie rośnie liczba kontaktów i zapytań ze strony chińskich zgłaszających wobec konkretnie toczących się spraw przed UPRP i szerzej pytań o polski oraz unijny system.

Dlatego też istotne jest, aby zarówno polscy, jak i chińscy przedsiębiorcy mieli możliwość łatwego uzyskania konkretnych informacji na temat m.in. procedur zgłaszania, ochrony przed naruszaniem własnych praw, itp. Zadbanie o ochronę swoich innowacji w kraju, gdzie zamierza się prowadzić działalność gospodarczą, pozwoli na uniknięcie ewentualnych kosztów i niepotrzebnych postępowań administracyjnych lub sądowych związanych z wyegzekwowaniem swoich praw.

Projekt od 1 października 2020 r. do 30 września 2021 r. będzie prowadzony w formie pilotażu, który ma na celu sprawdzenie programu w praktyce, a także gruntowniejsze poznanie oczekiwań przedsiębiorców, pełnomocników, zgłaszających i uprawnionych w zakresie chińskiego prawa, procedur administracyjnych i innych. Pilotaż będzie także poddany ewaluacji na rzecz dalszego rozwijania inicjatywy kontaktowej.

Osoby wyznaczone w ramach Punktu Kontaktowego:

ze strony chińskiej osobą wyznaczoną do pomocy stronie polskiej jest:

Mr. ZHAO Qing

Deputy Director of Division III

International Cooperation Department

China National Intellectual Property Administration

ze strony polskiej osobą wyznaczoną do pomocy stronie chińskiej jest:

Ms. Sylwia CAPIGA-WILEWSKA

Senior Expert

Information Centre for the Protection of Industrial Property

Patent Office of the Republic of Poland

Strony umówiły się na czas pilotażu, iż Pani Sylwia Capiga-Wilewska będzie osobą kontaktową dla wszystkich polskich obywateli zainteresowanych uzyskaniem informacji o systemie chińskim. Pani Capiga-Wilewska będzie zbierać od Państwa informacje i zapytania, przekazywać je stronie chińskiej, a następnie służyć Państwu informacją zwrotną. System kontaktu pośredniego został umówiony na okres pilotażowy, zaś po analizie rocznego funkcjonowania, strony podejmą wspólną decyzję o ewentualnym przejściu na system już bezpośredniego kontaktu polskich użytkowników z chińskimi przedstawicielami. Zachęcamy zatem do dokonywania zapytań i korzystania z tej formy konsultacji.

Dane kontaktowe:

Sylwia Capiga-Wilewska

Centrum Informacji o Ochronie Własności Przemysłowej

tel. (22) 579 05 55

e-mail: sylwia.capiga-wilewska@uprp.gov.pl

Urząd Patentowy RP / Al. Niepodległości 188/192 / 00-950 Warszawa

poniedziałek-piątek w godz. 8.00-16.00

Punkt Kontaktowy pomiędzy UPRP a CNIPA jest pierwszą tego typu inicjatywą pomiędzy naszymi urzędami. Ta, miejmy nadzieje, przydatna inicjatywa została omówiona podczas ostatniego oficjalnego spotkania kierownictw UPRP i CNIPA w Warszawie, a także w bieżącym kontakcie Pani Edyty Demby-Siwek, Prezes UPRP z Panem Shenem Chengyu, Komisarzem CNIPA.

Obie strony publicznie ogłosiły inicjatywę w dniu 16 września br., zaś ze strony polskiej nastąpiło to podczas webinarium UPRP, nt. „Jak skutecznie zarejestrować i chronić znaki towarowe na terenie Chin - praktyczne aspekty chińskiego prawa znaków towarowych".