Ochrona prawna na wynalazek lub wzór użytkowy rozpoczyna się od dnia wydania przez Urząd Patentowy prawomocnej decyzji o udzieleniu patentu na wynalazek lub prawa ochronnego na wzór użytkowy.

Ochrona patentowa wynosi maksymalnie dwadzieścia lat od daty dokonania zgłoszenia wynalazku w Urzędzie Patentowym RP, pod warunkiem uiszczenia w terminie wszystkich opłat związanych z udzieleniem i utrzymaniem ochrony wynalazku, a także jeżeli nie zostało w tym czasie skutecznie przeprowadzone postępowanie o unieważnienie patentu.

Natomiast w przypadku wzorów użytkowych czas trwania prawa ochronnego wynosi dziesięć lat od daty dokonania zgłoszenia wzoru użytkowego w Urzędzie Patentowym RP, również pod warunkiem uiszczenia wszystkich opłat związanych z udzieleniem i utrzymaniem ochrony wzoru użytkowego, a także jeżeli nie zostało w tym czasie skutecznie przeprowadzone postępowanie o unieważnienie prawa ochronnego.

Należy jednak zaznaczyć, że dochodzenie roszczeń z tytułu naruszenia patentu jest możliwe po uzyskaniu patentu, a dochodzenie roszczeń z tytułu naruszenia prawa ochronnego po jego udzieleniu.