Znakiem towarowym może być każde oznaczenie umożliwiające odróżnienie towarów i/lub usług jednego przedsiębiorcy od towarów i/lub usług innego przedsiębiorcy oraz możliwe do przedstawienia w rejestrze znaków towarowych w sposób pozwalający na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu ochrony udzielonej na znaku.

Żeby można byłoby udzielić na nie ochrony muszą one spełniać jednocześnie dwa, łączne kryteria:

  1. muszą nadawać się do odróżnienia towarów i/lub usług jednego przedsiębiorstwa od drugiego przedsiębiorstwa,

  1. muszą nadawać się do przedstawienia w rejestrze znaków towarowych.  

Zgłoszenie do ochrony znaku towarowego wymaga szczegółowego wskazania towarów i/lub usług, które zgłaszający ma zamiar chronić.

Znaki towarowe są oznaczeniami stosowanymi w handlu, służącymi do identyfikacji produktów i/lub usług konkretnego przedsiębiorcy. Umożliwiają one odróżnianie produktów tego samego rodzaju oferowanych przez różnych przedsiębiorców, stanowiąc tym samym podstawę budowania wizerunku i reputacji marki.

Wyróżnia się wiele rodzajów znaków towarów. Najczęściej występującymi są znaki słowne, graficzne, słowno-graficzne,  przestrzenne, pozycyjne, dźwiękowe; kolor; deseń; ruchome; multimedialne; hologramy oraz inne niewymienione w tym miejscu rodzaje znaków towarowych.

Przykłady znaków towarowych słownych:

ORLEN, ADIDAS, WHISKAS, RENAULT

Przykłady znaków towarowych graficznych:

znak towarowy graficzny orlen znak towarowy graficzny adidas znak towarowy graficzny whiskas znak towarowy graficzny renault

Przykłady znaków towarowych słowno-graficznych:

znak towarowy słowno-graficzny orlen znak towarowy słowno-graficzny adidas znak towarowy słowno-graficzny whiskas znak towarowy słowno-graficzny renault

Przykłady znaków towarowych przestrzennych:

znak towarowy przestrzenny stacja benzynowa znak towarowy przestrzenny plastikowa butelka znak towarowy przestrzenny miska do pokarmu whiskas znak towarowy przestrzenny samochód volkswagen golf

Przykłady znaków towarowych pozycyjnych:

znak towarowy pozycyjny szafa z otwartymi drzwiczkami znak towarowy pozycyjny tylna część buta znak towarowy pozycyjny podeszwa buta znak towarowy pozycyjny widok buta z boku

Przykłady znaku towarowego dźwiękowego:

znak towarowy dźwiękowy zapis nutowy na dwóch pięcioliniach

Przykłady znaków towarowych kolor:

znak towarowy kolor szary znak towarowy kolor granatowy czerwony żółty

Przykłady znaków towarowych deseń:

znak towarowy deseń w kolorze biało-czarnym znak towarowy deseń w kolorze czarno-białym

Przykłady znaków towarowych ruchomych:

znak towarowy ruchomy przedstawiający obiekt zmieniający swoje położenie

Przykład znaków towarowych multimedialnych:

klatka z filmu zawierającego przykład znaku towarowego multimedialnego Multimedia1.mp4

Przykłady znaków towarowych hologram:

klatka z filmu zawierającego przykład znaku towarowego hologram Multimedia2.mp4

Pamiętaj, że ustawa Prawo własności przemysłowej (tzn. główny akt prawny regulujący sposób udzielania prawa ochronnego na krajowy znak towarowy), nie zamyka katalogu oznaczeń, które mogą zostać zarejestrowane jako znaki towarowe. Najważniejsze jest jednak, żeby zgłoszone oznaczenie miało charakter odróżniający, oraz aby można było je przedstawić w rejestrze znaków towarowych.