Publikacje bezpłatne

Znajdziesz tu publikacje upowszechniające i pogłębiające wiedzę o ochronie własności przemysłowej, takie jak poradniki i broszury informacyjno-promocyjne.

Dostępne są w formie elektronicznej, w postaci plików .pdf.

Niektóre z poniższych tytułów dostępne są także w wersji papierowej, którą możesz otrzymać w siedzibie Urzędu lub zamówić telefonicznie, faxem lub e-mailem.

Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej
al. Niepodległości 188/192
00-950 Warszawa
pokój nr 10 (parter)
tel.: (22) 579 01 07, 579 02 24
faks: (22) 579 04 55
e-mail: wydawnictwa@uprp.gov.pl

W pracowni Hermesa Robociarza. Przygoda o ochronie własności przemysłowej i imaginacji hrabiny Vokulskiej

Czytaj

Rok publikacji: 2020

Własność intelektualna - książeczka przedsiębiorcy

Czytaj

Rok publikacji: 2018

Ochrona własności przemysłowej „w pigułce”

Czytaj

Rok publikacji: 2018

Graficzne sposoby przedstawiania wzorów przemysłowych

Czytaj

Rok publikacji: 2018

Czym jest własność intelektualna?

Czytaj

Rok publikacji: 2018

Ochrona wzorów użytkowych w Polsce

Czytaj

Rok publikacji: 2018

Ochrona wynalazków w Polsce

Czytaj

Rok publikacji: 2018

Twój świat własności intelektualnej

Czytaj

Rok publikacji: 2018

Wynalazki w Twoim domu

Czytaj

Rok publikacji: 2018

Patenty (komiks)

Czytaj

Rok publikacji: 2018

Znaki towarowe (komiks)

Czytaj

Rok publikacji: 2018

Prawo autorskie (komiks)

Czytaj

Rok publikacji: 2018

Ochrona wzorów przemysłowych w Polsce i w Unii Europejskiej

Czytaj

Rok publikacji: 2017

Ochrona znaków towarowych w Polsce i w Unii Europejskiej

Czytaj

Rok publikacji: 2016

Protection of Trade Marks in Poland and the European Union

Czytaj

Rok publikacji: 2016

Wynalazki w działalności małych i średnich przedsiębiorstw

Czytaj

Rok publikacji: 2012

Wynalazki i patenty. Czerpiąc z przeszłości, kreuj przyszłość

Czytaj

Rok publikacji: 2012

login