Publikacje bezpłatne

Znajdziesz tu publikacje upowszechniające i pogłębiające wiedzę o ochronie własności przemysłowej, takie jak poradniki i broszury informacyjno-promocyjne.

Dostępne są w formie elektronicznej, w postaci plików .pdf.

Niektóre z poniższych tytułów dostępne są także w wersji papierowej, którą możesz otrzymać w siedzibie Urzędu lub zamówić telefonicznie lub e-mailem.

Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej
al. Niepodległości 188/192
00-950 Warszawa
pokój nr 10 (parter)
tel.: (22) 579 01 07, 579 02 24
e-mail: wydawnictwa@uprp.gov.pl

Poradnik dla zgłaszających. Znaki towarowe i wzory przemysłowe

Czytaj

Rok publikacji: 2021

Znaki graficzne zawierające słowa o charakterze opisowym / pozbawione charakteru odróżniającego

Czytaj

Rok publikacji: 2021

Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd

Czytaj

Rok publikacji: 2021

Ujawnianie wzorów przemysłowych w Internecie

Czytaj

Rok publikacji: 2021

Klasyfikacja towarów i usług

Czytaj

Rok publikacji: 2021

Nowe rodzaje znaków towarowych

Czytaj

Rok publikacji: 2021

Używanie znaku towarowego w postaci różniącej się od zarejestrowanej

Czytaj

Rok publikacji: 2021

Ochrona znaków czarno-białych

Czytaj

Rok publikacji: 2021

Znaki trójwymiarowe (przestrzenne) zawierające elementy słowne lub graficzne

Czytaj

Rok publikacji: 2021

Chroń swój znak towarowy w Chinach

Czytaj

Rok publikacji: 2021

Własność intelektualna dla przedsiębiorcy

Czytaj

Rok publikacji: 2021

Ochrona własności przemysłowej „w pigułce”

Czytaj

Rok publikacji: 2021

Zgłaszanie przedmiotów własności przemysłowej. Przewodnik dla zgłaszających

Czytaj

Rok publikacji: 2020

Poradnik dla funkcjonariuszy straży gminnych, Policji, Krajowej Administracji Skarbowej. Ujawnianie, ustalanie i tryb postępowania, w wypadku stwierdzenia naruszenia praw własności intelektualnej

Czytaj

Rok publikacji: 2020

Get familiar with intellectual property

Czytaj

Rok publikacji: 2020

W pracowni Hermesa Robociarza. Przygoda o ochronie własności przemysłowej i imaginacji hrabiny Vokulskiej

Czytaj

Rok publikacji: 2020

Własność intelektualna - książeczka przedsiębiorcy

Czytaj

Rok publikacji: 2018

Graficzne sposoby przedstawiania wzorów przemysłowych

Czytaj

Rok publikacji: 2018

Czym jest własność intelektualna?

Czytaj

Rok publikacji: 2018

Ochrona wzorów użytkowych w Polsce

Czytaj

Rok publikacji: 2018

Ochrona wynalazków w Polsce

Czytaj

Rok publikacji: 2018

Twój świat własności intelektualnej

Czytaj

Rok publikacji: 2018

Wynalazki w Twoim domu

Czytaj

Rok publikacji: 2018

Patenty (komiks)

Czytaj

Rok publikacji: 2018

Znaki towarowe (komiks)

Czytaj

Rok publikacji: 2018

Prawo autorskie (komiks)

Czytaj

Rok publikacji: 2018

Ochrona wzorów przemysłowych w Polsce i w Unii Europejskiej

Czytaj

Rok publikacji: 2017

Ochrona znaków towarowych w Polsce i w Unii Europejskiej

Czytaj

Rok publikacji: 2016

Protection of Trade Marks in Poland and the European Union

Czytaj

Rok publikacji: 2016

Wynalazki w działalności małych i średnich przedsiębiorstw

Czytaj

Rok publikacji: 2012

Wynalazki i patenty. Czerpiąc z przeszłości, kreuj przyszłość

Czytaj

Rok publikacji: 2012