Projekt Urzędu Patentowego RP Własność Intelektualna w Twojej Firmie

Masz pytania i chcesz dowiedzieć się więcej?

Napisz do nas:

msp@uprp.gov.pl

lub skontaktuj się z Centrum Informacji o Ochronie Własności Intelektualnej.

W sprawach bardziej szczegółowych, dotyczących m.in. dokumentacji i składania wniosków, możesz zadzwonić pod numer:

(22) 579 05 25