14.01.2022

Pełna lista Wnioskodawców, których wnioski spełniły kryteria oceny na dzień 14.01.2022 r.

Informujemy, że w zakładce Dokumenty zamieszczona została pełna lista Wnioskodawców, których wnioski spełniły kryteria oceny na dzień 14 stycznia 2022 r.


24.11.2021

Urząd Patentowy RP prowadzi otwarty i stały nabór wniosków do projektu „Własność intelektualna w Twojej firmie”!

Serdecznie zapraszamy wszystkich mikro, małych i średnich przedsiębiorców w Polsce do aplikowania w ramach usługi, która realizowana jest w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Aby zgłosić swój udział w projekcie, należy zarejestrować / zalogować się na Platformie Usług Elektronicznych Urzędu Patentowego RP (PUEUP), a następnie wypełnić wniosek przy użyciu formularza. To bezpłatne, proste i wygodne!

W przypadku pojawienia się jakichkolwiek wątpliwości dotyczących udostępnionych danych, nasi eksperci będą kontaktować się telefonicznie, mailowo lub tradycyjną drogą pocztową.

Przedsiębiorca, którego wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony, podpisuje umowę z Urzędem Patentowym RP oraz z wykonawcą, który świadczy usługi w danym województwie (wykonawcę, który zrealizuje usługę na rzecz przedsiębiorcy, wskaże Urząd Patentowy RP).

Pamiętajmy, że wnioskodawcy przysługuje jednorazowo możliwość ubiegania się o ponowną ocenę złożonego wniosku, zaś złożony wniosek należy podpisać profilem zaufanym, bądź certyfikatem kwalifikowanym.

Nabór wniosków jest otwarty dla wszystkich MŚP, spełniających oficjalne kryteria oraz stale prowadzony. Tak więc zachęcamy do składania wniosków dzisiaj, jutro lub pojutrze, ale najlepiej dzisiaj. To proste!


15.10.2021

Pełna lista Wnioskodawców, których wnioski spełniły kryteria oceny na dzień 15.10.2021 r.

Informujemy, że w zakładce Dokumenty zamieszczona została pełna lista Wnioskodawców, których wnioski spełniły kryteria oceny na dzień 15 października 2021 r.


15.10.2021

Uaktualniona lista wykonawców usług w ramach projektu „Własność intelektualna w Twojej firmie”

Informujemy, że w zakładce Dokumenty zamieszczona została uaktualniona lista wykonawców usług w ramach projektu Własność intelektualna w Twojej firmie”. Tabela obejmuje Wykonawców wyłonionych w ramach pierwszego (rozstrzygnięcie 10.03.2021 r.) i drugiego (rozstrzygnięcie 20.08.2021 r.) postępowania przetargowego.


Zmiana w dokumentacji grantowej dla Wniosków o dofinansowanie w ramach projektu „Własność intelektualna w Twojej firmie”

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie podrozdziału 10.2 pkt 1 i 2 regulaminu, informuje, że wprowadzono zmiany do załącznika nr 2 do regulaminu – Kryteria oceny Wniosków.

Wprowadzenie zmian ma na celu ułatwienie przedsiębiorcom aplikowania do projektu, w tym przede wszystkim ograniczenie przesyłania dodatkowych dokumentów niezbędnych do oceny wniosków. Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP, zgodne z załącznikiem nr 5 do regulaminu, będzie wymagane od przedsiębiorcy dopiero na etapie podpisywania umowy grantowej.

Zmiana w powyższym zakresie została wprowadzona w części 3 dokumentu. Zmiana nie skutkuje nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

Zmiana obowiązuje od dnia jej publikacji, tj. 27.05.2021 r.


Ogłoszenie o przetargu na wybór wykonawców usług informacyjno-doradczych w ramach projektu „Własność intelektualna w Twojej firmie”

Informujemy, że na stronie uprp.gov.pl w zakładce zamówienia publiczne zamieszczono ogłoszenie o przetargu na wybór wykonawców usług informacyjno-doradczych w ramach projektu Własność intelektualna w Twojej firmie”.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Głównym celem projektu jest kształtowanie praktycznych umiejętności przedsiębiorców w zakresie wykorzystania ochrony własności intelektualnej, w tym przemysłowej oraz możliwości czerpania korzyści z tej ochrony. Wykonawcami mogą być zarówno osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, jak i nie prowadzące. Uwaga! Aby złożyć ofertę w przetargu wymagany jest podpis elektroniczny.

Więcej informacji o przetargu znajda Państwo pod tym linkiem: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zawarcie umowy ramowej pn. Usługi informacyjno-doradcze 2 w projekcie pn. „Własność intelektualna w Twojej firmie” (nr postępowania BG-PZ.211.1.2021)

Termin składania ofert upływa 17 czerwca br.  Im szybciej wybierzemy wykonawców, tym szybciej mikro, maili i średni przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z usługi identyfikacji własności intelektualnej.

Dlatego serdecznie zapraszamy do składania ofert!


Szanowni Państwo!

z przyjemnością informujemy, że właśnie rusza nabór do projektu "Własność intelektualna w Twojej firmie". W projekcie można ubiegać się o dofinansowaną ze środków unijnych usługę, polegającą na identyfikacji przedmiotów własności intelektualnej w firmie. 

Wszystkie informacje o korzyściach wynikających z tej usługi, a także warunkach, jakie należy spełnić, aby ubiegać się o dofinansowanie znajdą Państwo na stronie: msp.uprp.gov.pl

Zachęcamy do złożenia wniosku już dziś!

Projekt Urzędu Patentowego RP Własność intelektualna w twojej firmie z infografiką