Zmiana w dokumentacji grantowej dla Wniosków o dofinansowanie w ramach projektu „Własność intelektualna w Twojej firmie”

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie podrozdziału 10.2 pkt 1 i 2 regulaminu, informuje, że wprowadzono zmiany do załącznika nr 2 do regulaminu – Kryteria oceny Wniosków.

Wprowadzenie zmian ma na celu ułatwienie przedsiębiorcom aplikowania do projektu, w tym przede wszystkim ograniczenie przesyłania dodatkowych dokumentów niezbędnych do oceny wniosków. Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP, zgodne z załącznikiem nr 5 do regulaminu, będzie wymagane od przedsiębiorcy dopiero na etapie podpisywania umowy grantowej.

Zmiana w powyższym zakresie została wprowadzona w części 3 dokumentu. Zmiana nie skutkuje nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

Zmiana obowiązuje od dnia jej publikacji, tj. 27.05.2021 r.


Ogłoszenie o przetargu na wybór wykonawców usług informacyjno-doradczych w ramach projektu „Własność intelektualna w Twojej firmie”

Informujemy, że na stronie uprp.gov.pl w zakładce zamówienia publiczne zamieszczono ogłoszenie o przetargu na wybór wykonawców usług informacyjno-doradczych w ramach projektu Własność intelektualna w Twojej firmie”.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Głównym celem projektu jest kształtowanie praktycznych umiejętności przedsiębiorców w zakresie wykorzystania ochrony własności intelektualnej, w tym przemysłowej oraz możliwości czerpania korzyści z tej ochrony. Wykonawcami mogą być zarówno osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, jak i nie prowadzące. Uwaga! Aby złożyć ofertę w przetargu wymagany jest podpis elektroniczny.

Więcej informacji o przetargu znajda Państwo pod tym linkiem: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zawarcie umowy ramowej pn. Usługi informacyjno-doradcze 2 w projekcie pn. „Własność intelektualna w Twojej firmie” (nr postępowania BG-PZ.211.1.2021)

Termin składania ofert upływa 17 czerwca br.  Im szybciej wybierzemy wykonawców, tym szybciej mikro, maili i średni przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z usługi identyfikacji własności intelektualnej.

Dlatego serdecznie zapraszamy do składania ofert!


Szanowni Państwo!

z przyjemnością informujemy, że właśnie rusza nabór do projektu "Własność intelektualna w Twojej firmie". W projekcie można ubiegać się o dofinansowaną ze środków unijnych usługę, polegającą na identyfikacji przedmiotów własności intelektualnej w firmie. 

Wszystkie informacje o korzyściach wynikających z tej usługi, a także warunkach, jakie należy spełnić, aby ubiegać się o dofinansowanie znajdą Państwo na stronie: msp.uprp.gov.pl

Zachęcamy do złożenia wniosku już dziś!

Projekt Urzędu Patentowego RP Własność intelektualna w twojej firmie z infografiką