Regulamin projektu grantowego obowiązujący do 25.01.2022 r.

Regulamin projektu grantowego obowiązujący od 26.01.2022 r.

Regulamin projektu grantowego obowiązujący od 25.04.2022 r.

Załącznik 1 – Wzór Wniosku

Załącznik 2 – Kryteria oceny Wniosków (obowiązuje od 17.05.2021)

Załącznik 2 – Kryteria oceny Wniosków (obowiązuje od 27.05.2021)

Załącznik 3 – Wzór umowy o powierzenie Grantu

Załącznik 4 – Wzór oświadczenia Wnioskodawcy dotyczącego aktualności danych i oświadczeń zawartych we Wniosku

Załącznik 5 – Wzór oświadczenia Wnioskodawcy potwierdzającego aktualny status MŚP

Umowa o powierzenie grantu

Załącznik 1 – Istotne elementy Ankiety ewaluacyjnej

Załącznik 2 – Wniosek o dofinansowanie

Załącznik 3 – Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych

Załącznik 4 – Wzór oświadczenia osoby fizycznej o wyrażeniu bezpośredniej zgody na przetwarzanie danych osobowych

Załącznik 5 – Klauzula informacyjna

Instrukcja obsługi generatora wniosków o dofinansowanie grantu
Lista Wykonawców usług w ramach projektu

Pełna lista Wnioskodawców, których wnioski spełniły kryteria oceny na dzień 15.10.2021 r.

Pełna lista Wnioskodawców, których wnioski spełniły kryteria oceny na dzień 14.01.2022 r.

Pełna lista Wnioskodawców, których wnioski spełniły kryteria oceny na dzień 15.04.2022 r.

Pełna lista Wnioskodawców, których wnioski spełniły kryteria oceny na dzień 15.07.2022 r.

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis

Szablon do promocji - plakat i strona www