Anna Sokołowska-Ławniczak

Rzeczniczka patentowa, Partner kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy.

W kancelarii kieruje zespołem prawa własności przemysłowej i zarządzania marką w ramach praktyki własności intelektualnej. Doradza w każdym aspekcie prawa własności przemysłowej: od opracowania strategii ochrony przedmiotów własności przemysłowej po czynności związane z utrzymaniem ochrony praw własności przemysłowej w procedurach polskiej, europejskiej oraz międzynarodowej. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw spornych przed Urzędem Patentowym i Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), a także sporów sądowych z zakresu prawa własności przemysłowej, zwalczania nieuczciwej konkurencji oraz prawa autorskiego. Koordynuje projekty międzynarodowe z zakresu własności intelektualnej. Członek Polskiej Izby Rzeczników Patentowych, AIPPI oraz INTA. Arbiter w sądzie ds. domen internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji.

Patent attorney. At the Law Firm, she leads the Industrial Property and Brand Management Team as part of the Intellectual Property Practice. She advises on every aspect of industrial property rights, from developing strategies through protecting individual items of industrial property to maintaining and enforcing industrial property rights under Polish, European and international procedures. Anna has extensive experience in litigation before the Polish Patent Office and the EU Intellectual Property Office, as well as in court disputes concerning industrial property, combating unfair competition, and copyright law. She manages complex projects aimed at obtaining and maintaining industrial property rights. She is a member of the Polish Chamber of Patent Attorneys, AIPPI and INTA and an arbitrator for the Arbitration Court for Internet Domains at the Polish Chamber of Information Technology and Telecommunications.