Międzynarodowa Klasyfikacja Patentowa (MKP) jest hierarchicznym systemem do jednolitego – w skali międzynarodowej – klasyfikowania wynalazków i wzorów użytkowych.

Zasadniczym celem stosowania MKP jest klasyfikowanie przez urzędy patentowe zgłaszanych wynalazków i wzorów użytkowych, przez co klasyfikacja ta stanowi niezbędny oraz najbardziej skuteczny środek wyszukiwania dokumentacji patentowej przez urzędy własności intelektualnej i innych użytkowników informacji, przy badaniu nowości, ocenie poziomu wynalazczego zgłoszonych rozwiązań, a także monitorowaniu postępu technicznego oraz aktywności rynkowej podmiotów konkurujących.

MKP jest ponadto narzędziem do systematyzowania dokumentacji patentowej, co ułatwia dostęp do gromadzonej w tej dokumentacji - informacji technicznej; stanowi źródło selektywnej dystrybucji informacji, a także – źródło generowania statystyk związanych z własnością przemysłową, co umożliwia ocenę postępu w różnych dziedzinach techniki.

Źródłowymi wersjami językowymi tekstu Międzynarodowej Klasyfikacji Patentowej są wersje angielska i francuska opracowywane przez Światową Organizację Własności Intelektualnej (WIPO).

MKP jest aktualnie nowelizowana raz w roku, zwykle z początkiem roku kalendarzowego.
UPRP aktualizuje i upublicznia kolejne wersje MKP, w tym - obowiązującą wersję 2012.01, w języku polskim [dowiedz się więcej o Międzynarodowej Klasyfikacji Patentowej (MKP)].

 


  • Elektroniczna postać obowiązującej wersji MKP w języku polskim:
    MKP - Internetowy Portal Usługowy UPRP

     
  • Jednocześnie, oddajemy do Państwa użytku wskazówki korzystania z MKP oraz jej obowiązującą wersję – 2012.01 z rozbiciem na działy oraz kompletną, w formacie PDF: