Poszerzenie katalogu e-usług, z których można skorzystać za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Urzędu Patentowego RP (PUEUP)

Uprzejmie informujemy, że katalog usług z których można korzystać drogą elektroniczną przy użyciu dedykowanej Platformy Usług Elektronicznych Urzędu Patentowego RP (PUEUP) został poszerzony. W ramach udostępnionego rozwiązania, osoby zainteresowane ochroną praw własności przemysłowej, oprócz usług udostępnionych wcześniej mogą także:

  • dokonać walidacji patentu europejskiego - usługa udostępnia formularz umożliwiający przesłanie tłumaczenia patentu europejskiego w celu jego uprawomocnienia na terytorium RP.
  • składać wnioski związane z obsługą spraw PWP - z usługą związane są formularze umożliwiające elektroniczne załatwianie spraw dotyczących postępowań przed uzyskaniem ochrony między innymi: wniosek o publikację informacji o zgłoszeniu wynalazku / wzoru użytkowego w terminie wcześniejszym, sprzeciw wobec zgłoszenia znaku towarowego.
  • składać wnioski dotyczące zmian w rejestrach prowadzonych przez UPRP - z usługą związane są formularze umożliwiające elektroniczne załatwianie spraw dotyczących już udzielonych praw wyłącznych między innymi wniosek o dokonanie wpisu w rejestrze dotyczący zmiany uprawnionego lub wpisu informacji o udzielonej licencji.

Pełna lista formularzy udostępnionych w koncie Klienta znajduje jest pod adresem.