Uzyskaj dofinansowanie w ramach Funduszu UE na rzecz MŚP!

Uprzejmie informujemy, że w dniu 22 stycznia 2024 roku wznowiona została możliwości wnioskowania o dofinansowanie w ramach programu SME Fund 2024. Szczegółowe informacje o zakresie programu zostały opublikowane na stronie internetowej organizatora. Poprzez tę samą stronę można dokonać zgłoszenia udziału w programie.

Przypominamy, że dofinansowanie w ramach programu SME Fund obejmuje różne opłaty urzędowe związane z ochroną przedmiotów własności przemysłowej. W tym roku fundusz został rozszerzony również m.in. o możliwość uzyskania częściowego zwrotu poniesionych kosztów za usługi prawne związane ze sporządzeniem i złożeniem nowego europejskiego zgłoszenia patentowego. Program jest dedykowany dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) mających swoją siedzibę na terytorium państw członkowskich UE oraz Ukrainy. Fundusz dla MŚP to inicjatywa Komisji Europejskiej realizowana przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO).

Dla Państwa wygody przekazujemy także link do przetłumaczonego na język polski „zaproszenia do składania wniosków”, czyli instrukcji, która pomoże Państwu lepiej poznać co oferuje program SME Fund 2024.

Dodatkowo, w związku z pojawiającymi się wątpliwościami, które z opłat wymaganych w procedurze krajowej można zaliczyć na poczet kosztów kwalifikowanych, poniżej prezentujemy listę opłat objętych dofinansowaniem dla przedsiębiorców dokonujących zgłoszenia do Urzędu Patentowego RP:

Dla zgłoszeń znaków towarowych:

 • opłata za zgłoszenie za jedną klasę towarową,
 • opłata za każdą następną klasę towarową w zgłoszeniu,
 • opłata za pierwszy 10-letni okres ochrony (za każdą wybraną klasę),
 • opłata za publikację informacji o udzielonym prawie ochronnym,
 • opłata od oświadczenia o korzystaniu z pierwszeństwa - za każde pierwszeństwo.

Dla rejestracji wzorów przemysłowych:

 • opłata za zgłoszenie wzoru przemysłowego,
 • opłata za pierwszy okres ochrony wzoru przemysłowego obejmujący 1., 2., 3., 4. i 5. rok ochrony,
 • opłata od oświadczenia o korzystaniu z pierwszeństwa - za każde pierwszeństwo,
 • opłata za publikację informacji o udzielonym prawie z rejestracji.

Dla zgłoszeń wynalazków:

 • opłata za zgłoszenie,
 • opłata za każdą stronę ponad 20 stron opisu, zastrzeżeń i rysunków,
 • opłata od oświadczenia o korzystaniu z pierwszeństwa - za każde pierwszeństwo,
 • opłata od wniosku o dokonanie ogłoszenia w terminie wcześniejszym,
 • opłata za pierwszy okres ochrony (1., 2. i 3. rok ochrony),
 • opłata za publikację informacji o udzielonym patencie i druk opisu patentowego,
 • w przypadku gdy objętość opisu patentowego lub poprawionego opisu patentowego przekracza 10 stron – opłata od każdej następnej strony.

Warto pamiętać, że zwrot opłat kwalifikowanych, wyszczególnionych powyżej, dotyczy wyłącznie nowych zgłoszeń.

Tagi