Dr Anna Sokołowska-Ławniczak

Rzeczniczka patentowa, Partner, Szefowa zespołu prawa własności przemysłowej i zarządzania marką w kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy.

Doradza klientom w każdym aspekcie prawa własności przemysłowej: od opracowania strategii ochrony przedmiotów własności przemysłowej po czynności związane z utrzymaniem ochrony praw własności przemysłowej w procedurach polskiej, europejskiej oraz międzynarodowej. Przygotowuje opinie w zakresie dopuszczalności rejestracji oznaczeń i innych przedmiotów prawa własności przemysłowej, używania oznaczeń w obrocie oraz w kampaniach reklamowych.

Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw spornych przed Urzędem Patentowym i Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), a także sporów sądowych z zakresu prawa własności przemysłowej, zwalczania nieuczciwej konkurencji oraz prawa autorskiego. Koordynuje projekty międzynarodowe z zakresu własności intelektualnej.

Członek Polskiej Izby Rzeczników Patentowych, AIPPI oraz INTA. Arbiter w sądzie ds. domen internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji.

Prelegentka na konferencjach i szkoleniach polskich i międzynarodowych. Otrzymała indywidualne rekomendacje w rankingach: IAM Patent 1000, WTR1000 oraz Legal 500 Europe 2022.

Obroniła doktorat w zakresie prawa znaków towarowych na Uniwersytecie Lotaryńskim (Université de Lorraine) we Francji. Absolwentka prawa na Uniwersytecie Gdańskim, prawa telewizji, kina i multimediów na Uniwersytecie Jean Moulin – Lyon we Francji oraz studiów podyplomowych w zakresie prawa własności przemysłowej na Uniwersytecie Warszawskim.

Anna Sokołowska-Ławniczak, PhD, Patent and Trademark Attorney, Partner at Traple Konarski Podrecki and Partners, she leads the Industrial Property and Brand Management Team as part of the Intellectual Property Practice. She advises on every aspect of industrial property rights, from developing strategies through protecting individual items of industrial property to maintaining and enforcing industrial property rights under Polish, European and international procedures. Anna has extensive experience in litigation before the Polish Patent Office and the EU Intellectual Property Office, as well as in court disputes concerning industrial property, combating unfair competition, and copyright law. She manages complex projects aimed at obtaining and maintaining industrial property rights. She also advises on issues at the point of convergence of industrial property law and other areas of law, such as advertising, marketing and public relations. She draws up legal opinions on the registrability of marks and other items of intellectual property, and use of trademarks in the course of trade and in advertising campaigns. She is a member of the Polish Chamber of Patent Attorneys, AIPPI and INTA and an arbitrator for the Arbitration Court for Internet Domains at the Polish Chamber of Information Technology and Telecommunications.

Anna speaks at Polish and international conferences and provides training. She received individual recommendations in the IAM Patent 1000, WTR 1000 and The Legal 500 Europe.

Anna Sokołowska-Ławniczak holds a doctorate in law – she delivered her thesis on trademark law in 2014 at the University of Lorraine in France. She is a graduate of law of the University of Gdańsk and a graduate of television, cinema and multimedia law of the Jean Moulin Lyon 3 University in France. She has also completed postgraduate studies in industrial property law at the University of Warsaw.