Szkolenie online UPRP-KIRP „Radca prawny jako pełnomocnik przed UPRP” 26-27 października 2021 r.

Zapraszamy do wzięcia udziału w dwudniowym szkoleniu online organizowanym przez Urząd Patentowy RP we współpracy z Krajową Izbą Radców Prawnych, pt. „Radca prawny jako pełnomocnik przed UPRP”. Szkolenie odbędzie się w dniach 26-27 października 2021 r.

Uczestnictwo w szkoleniu online jest bezpłatne. Szkolenie online adresowane jest tylko do radców prawnych i jest realizacją Uchwały Nr 209/X/2020 KRRP z dnia 24 października 2020 r. w sprawie Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku.

Pełnomocnikiem w postępowaniu przed Urzędem Patentowym RP w sprawach związanych z dokonywaniem i rozpatrywaniem zgłoszeń oraz utrzymywaniem ochrony znaków towarowych, wzorów przemysłowych i oznaczeń geograficznych może być radca prawny (obok także rzecznika patentowego lub adwokata - art. 236 ust. 11 pwp). Pełnomocnik, o którym mowa w art. 236 ust. 1 i 11 pwp może udzielić dalszego pełnomocnictwa (substytucji) – art. 240 ust. 1 pwp.

Zgłaszający lub uprawniony niemający miejsca zamieszkania lub siedziby na obszarze Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego EFTA objęci są  przymusem działania za pośrednictwem profesjonalnego pełnomocni-ka, tj. rzecznika patentowego lub osoby świadczącej usługi transgraniczne w  rozumieniu ustawy o rzecznikach patentowych, a w  przypadku zgłoszeń znaków towarowych, wzorów przemysłowych lub oznaczeń geograficznych także radcy prawnego lub adwokata (art. 236 ust. 3 pwp).

Wykładowcy:

Edyta Demby-Siwek – Prezes Urzędu Patentowego RP

Włodzimierz Chróścik – Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych

Paulina Uszyńska-Rzewuska – Ekspert Koordynator, Departament Znaków Towarowych

Agnieszka Bąkowska – Departament Rejestrów

Agnieszka Antonowicz – Naczelnik Wydziału, Departament Znaków Towarowych

Jowita Mazur – Zastępca Dyrektora, Departament Zgłoszeń

Tomasz Müller – Ekspert, Departament Zgłoszeń

Dwa zróżnicowane tematycznie dni szkoleniowe poświęcone zostaną zagadnieniom:

Dzień 1

Dzień 2

  • Prezentacja następujących narzędzi dla znaków towarowych:
  • Prezentacja Platformy Usług Elektronicznych Urzędu Patentowego od strony Użytkownika ze szczególnym uwzględnieniem dokonywania zgłoszeń.

Program szkolenia

Na szkolenie obowiązuje rejestracja. Szczegóły znajdują się na stronie Krajowej Izby Radców Prawnych.