Pozyskiwanie elektronicznych kopii pełnych tekstów opisów

KOMPENDIUM: pozyskiwanie pełnych tekstów opisów z elektronicznych zbiorów informacji patentowej.

Możliwość pozyskania pełnego tekstu opisu powstaje z chwilą ogłoszenia przez UPRP:


Tabela przedstawia szczegóły nt. samodzielnego pobierania elektronicznych kopii pełnych tekstów opisów (zgodnie z cyklami aktualizacji baz danych).

Tytuł Kod WIPO Kod UPRP Dostępne
od nr
Skąd?

Opisy zgłoszeń wynalazków

A1 P. 384800 Register Plus
Opisy zgłoszeń wzorów użytkowych U1 W. 117380 Register Plus
Opisy patentowe wynalazków B1 PAT. 1 Serwer Publikacji
Opisy ochronne wzorów użytkowych Y1 RWU.  58451 Serwer Publikacji
Tłumaczenia patentów EP T3  T3 zakres danych Serwer Publikacji
Opisy zgłoszeń wzorów przemysłowych  --  Wp. niedostępne niedostępne
Opisy ochronne wzorów przemysłowych S2  Rp. zakres danych Serwer Publikacji
Opisy patentowe związane z dodatkowymi
prawami ochronnymi (SPC)
B1 PAT. zgodnie z zakresem
w Reg Plus
Serwer Publikacji

Szczegółowe informacje nt. dostępnych kryteriów wyszukiwania, sposobów wyszukiwania, zakresu danych, aktualizacji, etc. oraz pomoc znajdują się w zasobach ww. systemów wyszukiwawczych (kolumna - Skąd?).

Jeśli ww. systemach nie znajdą Państwo poszukiwanych dokumentów - istnieje możliwość indywidualnego pozyskania pojedynczych kopii opisów - po złożeniu zamówienia, zgodnie z informacjami podanymi w dziale "Zbiory literatury patentowej i niepatentowej".

Uwaga:

  • Zamówienia realizowane są wyłącznie na kopie ujawnionych w BUP - zgłoszeń patentowych (A1) i/lub zgłoszeń wzorów użytkowych (U1)
  • Nie realizuje się zamówień na kopie opisów zgłoszeń wzorów zdobniczych i przemysłowych (Wp.)