W dniu 27 lutego 2020 r. weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo własności przemysłowej

Nowe przepisy modernizują prawo własności przemysłowej, które jest jednym z głównych instrumentów realizujących politykę innowacyjności. Nowelizacja sprawia, że Urząd Patentowy staje się silnym wsparciem dla rozwoju techniki i technologii i realizuje postulaty zgłoszone w Białej Księdze Innowacji z zakresu własności przemysłowej przez zainteresowane środowiska, w szczególności przedsiębiorców.

Nowelizacja obejmuje:

Dzięki nowelizacji realizowane są następujące cele:

  • Uproszczenia w budowaniu przewagi konkurencyjnej polskich przedsiębiorców w oparciu o silną markę i unikatowe rozwiązania. Modernizacja prawa własności przemysłowej, polegająca na zbliżeniu prawa krajowego do europejskich i światowych standardów, oznacza usprawnienie funkcjonowania tego systemu dla uprawnionych, w tym przedsiębiorców. Mogą oni w sposób prostszy i szybszy uzyskiwać ochronę praw wyłącznych nie tylko w Polsce, ale także w innych krajach w trybie międzynarodowym, co pozwala na skuteczne budowanie przewagi konkurencyjnej.
  • Dostępniejsza i bardziej konkurencyjna pomoc prawna dla uprawnionych w sprawach własności przemysłowej. Dopuszczenie do reprezentacji przez szerszy krąg profesjonalnych pełnomocników oznacza zwiększenie dostępności, a także obniżenie cen świadczonej pomocy prawnej w sferze ochrony własności przemysłowej.