Słowo Definicja
Jednolitość

Wymóg dotyczący zgłoszenia wynalazku polegający na tym, że zgłoszenie obejmuje jeden lub więcej wynalazków połączonych ze sobą w taki sposób, że stanowią wyraźnie jeden pomysł wynalazczy.