Słowo Definicja
Zastrzeżenie patentowe

Część zgłoszenia wynalazku określająca zastrzegany wynalazek i zakres żądanej ochrony.