Słowo Definicja
Oznaczenie przedsiębiorstwa

Używanie firmy, nazwy, nazwiska przedsiębiorcy, godła, skrótu literowego, znaku towarowego lub innego charakterystycznego symbolu do oznaczenia tożsamości przedsiębiorstwa.