Słowo Definicja
Prawo z rejestracji na wzór przemysłowy

Na wzór przemysłowy udzielane jest prawo z rejestracji, potwierdzone wydaniem świadectwa rejestracji. Czas trwania takiego prawa wynosi 25 lat od daty dokonania zgłoszenia wzoru przemysłowego i podzielony jest na 5-letnie okresy.