Słowo Definicja
Ujawnienie

Przedstawienie wynalazku/wzoru użytkowego na tyle jasno i wyczerpująco, aby znawca mógł ten wynalazek/wzór użytkowy urzeczywistnić.