Słowo Definicja
Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy

Jest to rodzaj środka odwoławczego przysługujący stronie postępowania od postanowień/decyzji Urzędu. Termin na jego wniesienie wynosi w przypadku postanowienia 1 miesiąc od daty doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem, zaś decyzji - 2 miesiące od daty jej doręczenia wraz z uzasadnieniem.