Słowo Definicja
Zamawianie pojedynczych kopii

W Urzędzie Patentowym RP można zamówić pojedyncze kopie:

  1. Pełnych tekstów opisów zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych po opublikowaniu w Biuletynie Urzędu Patentowego ogłoszenia o zgłoszeniu,
  2. Pełnych tekstów udzielonych patentów na wynalazki, wzorów użytkowych oraz zarejestrowanych wzorów przemysłowych po opublikowaniu ogłoszenia o udzieleniu/zarejestrowaniu w Wiadomościach Urzędu Patentowego.