Słowo Definicja
Zamawianie pojedynczych kopii dokumentów

UPRP nie publikuje i nie udostępnia powszechnie wszystkich PEŁNYCH TEKSTÓW OPISÓW z ogłoszonych w Biuletynie Urzędu Patentowego informacji o ZGŁOSZENIACH wynalazków, wzorów użytkowych i wzorów przemysłowych przed udzieleniem praw dla tych przedmiotów własności przemysłowej.

Pełne teksty opisów z udzielonych patentów, wzorów użytkowych i zarejestrowanych wzorów przemysłowych - po ogłoszeniu stosownych informacji w Wiadomościach Urzędu Patentowego - publikowane są powszechnie na nośniku papierowym oraz w postaci PDF w naszym Serwerze Publikacji.
Uwaga: informacje o zgłoszeniach wzorów przemysłowych, ani pełne teksty wzorów przemysłowych nie są ujawniane przed ogłoszeniem o ich rejestracji w Wiadomościach Urzędu Patentowego (WUP).

Jeśli w Serwerze Publikacji nie zostaną wyszukane - po numerze zgłoszenia - pełne teksty opisów patentowych i/lub opisów ochronnych wzorów użytkowych - pojedyncze kopie PEŁNYCH TEKSTÓW ich ZGŁOSZEŃ można pozyskać:

  1. w drodze zamówienia indywidualnego - zgodnie z podanymi informacjami w dziale „Zbiory literatury patentowej i niepatentowej”;
    Uwaga: niedostępne - zgodnie z zakresem danych Serwera Publikacji - pełne teksty opisów ochronnych wzorów przemysłowych także można pozyskać w drodze zamówienia indywidualnego.
  2. pobierając je z serwisu Register Plus - jednakże, stosownie do informacji podanych w artykule nt. pozyskiwania elektronicznych zbiorów UPRP.