Słowo Definicja
Klasyfikacja lokarneńska

Międzynarodowa klasyfikacja wzorów przemysłowych wykorzystywana do celów rejestracji wzorów przemysłowych. Powstała w wyniku Porozumienia lokarneńskiego z 1968 r. ustanawiającego tę klasyfikację. Składa się z 32 klas, zawiera alfabetyczny wykaz towarów.