Słowo Definicja
Międzynarodowa Klasyfikacja Towarów i Usług

Inaczej Klasyfikacja nicejska, zatwierdzona na Międzynarodowej Konferencji w Nicei 15 czerwca 1957 roku. Porozumieniem Nicejskim Polska jest związana od 1997 roku.
Na całość Klasyfikacji składają się 34 klasy towarowe i 11 klas usługowych, w których towary i usługi ułożone są w porządku alfabetycznym. Zaleca się, aby przed rozpoczęciem klasyfikacji towarów i usług Zgłaszający dokładnie zapoznał się ze wskazówkami dla użytkowników (zamieszczone są przed wykazem wszystkich klas).