Słowo Definicja
PATLIB

Sieć bibliotek patentowych i centrów informacji patentowej w Europie.