Słowo Definicja
Procedura międzynarodowa

Postępowanie administracyjne prowadzone przed międzynarodowym Urzędem ds. Własności Intelektualnej np. Światową Organizacją Własności Intelektualnej, inicjowane wnioskiem (podaniem) zgłaszającego o udzielenie ochrony/prawa z rejestracji na zgłaszany przez niego przedmiot ochrony (wynalazek, wzór użytkowy, wzór przemysłowy, znak towarowy). Procedury międzynarodowe umożliwiają z reguły uzyskanie ochrony na terenie kilku (lub więcej) państw w różnych regionach świata za pomocą tylko jednego, ujednoliconego zgłoszenia. Postępowania prowadzone w ramach procedur międzynarodowych w odróżnieniu od procedur krajowych są prowadzone w oficjalnych językach międzynarodowych i stają się opłacalne w monecie zgłoszenia przedmiotu ochrony na terytorium większej ilości państw.