Słowo Definicja
Uprawniony do prawa

W myśl ustawy Prawo własności przemysłowej - osoba na rzecz, której udzielono prawa ochronnego/prawa z rejestracji na wynalazek, wzór użytkowy, wzór przemysłowy, znak towarowy, topografie układu scalonego.