Słowo Definicja
Współuprawniony

Osoba mająca wespół z kimś prawo do czegoś, np. prawo ochronne na wynalazek (patent).