Słowo Definicja
Wygaśnięcie prawa

Patrz: data wygaśnięcia prawa.