Słowo Definicja
Zastrzeżenie ochronne

Część zgłoszenia wzoru użytkowego określająca zastrzegany wzór użytkowy i zakres żądanej ochrony.