Słowo Definicja
Zdolność rejestracyjna

Zdolność do tego, aby być przedmiotem wyłącznego prawa z rejestracji, po spełnieniu określonych w ustawie warunków. Zdolność rejestracyjna dotyczy wzorów przemysłowych, oznaczeń geograficznych oraz topografii układów scalonych, ponieważ one podlegają rejestracji w Urzędzie Patentowym.