Poniżej zaprezentowany schemat przedstawia poszczególne etapy prowadzące do rejestracji zgłoszonego znaku towarowego. Linia czerwona przedstawia wszystkie etapy pojawiające się w postępowaniu ws. udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy. Linia niebieska, dodatkowo przedstawia etapy postępowania prowadzonego ws. sprzeciwu, który osoby trzecie mogą wnieść w przeciągu 3 miesięcy od daty opublikowania zgłoszenia.

schemat przedstawiający etapy prowadzące do rejestracji zgłoszonego znaku towarowego

login