Słowo Definicja
CETMOS

CETMOS (Central European Trade Mark Observation Service) - program świadczący usługi poszukiwania znaków towarowych pod kątem identyczności lub podobieństwa do uprzednio zarejestrowanych lub zgłoszonych znaków towarowych.

Więcej o programie CETMOS.