By przejść do strony zarządzania komunikatami należy kliknąć pozycję w menu bocznym Komunikaty.

Wybór strony zarządzania Komunikatami z menu bocznego

 

W celu wyszukania konkretnych komunikatów należy skorzystać z dedykowanych do tego filtrów wyszukiwania znajdujących się nad tabelą.

Jeśli użytkownik posiada nowe nieodczytane jeszcze komunikaty ich liczba jest wyświetlana w górnym menu przy ikonie komunikatów (Rysunek). Kliknięcie w ikonę powoduje bezpośrednie przeniesienie użytkownika do strony zarządzania komunikatami.

Ikona informująca o nowych komunikatach w koncie użytkownika

 

Nowe komunikaty posiadają status Nowe oraz są wyróżnione w tabeli pogrubioną czcionką.

Prezentacja nowych i odczytanych komunikatów w tabeli

 

By podejrzeć komunikat, należy kliknąć ikonę Ikona podglądu  lub kliknąć lewym przyciskiem myszy na wybrany rekord (komunikat) w tabeli. Po odczytaniu komunikatu zostaje automatycznie uzupełniona Data odczytania w odpowiedniej kolumnie, a status komunikatu zostaje zmieniony na Odczytane.

W celu zarchiwizowania komunikatu należy kliknąć ikonę archiwizacji Ikona archiwizacji - zostanie wyświetlone okno z pytaniem o potwierdzenie operacji. Po potwierdzeniu komunikat zostaje zarchiwizowany i znika z listy.

W celu wyświetlenia komunikatów zarchiwizowanych należy, za pomocą filtrów zaawansowanych, wyszukać komunikaty ze statusem Zarchiwizowane.