Menu górne

 

Górne menu użytkownika

 

W menu górnym znajdują się następujące elementy

 • Ikona domu, będąca odnośnikiem do strony głównej systemu.
 • Odnośniki do informacji związanych z Urzędem Patentowym w tym aktualności i danych kontaktowych, informacji o przedmiotach ochrony, publikacji UPRP, strefy Bazy Wiedzy, a także e-Wyszukiwarki informacji o PWP oraz wyszukiwarki rejestrów.
 • Ikona umożliwiająca włączenie/wyłączenie pomocy kontekstowej.
 • Ikona umożliwiająca zmianę widoku strony na wersję kontrastowej.
 • Ikona umożliwiająca zmianę wielkości czcionki.
 • Ikona dzwonka informująca o nowych komunikatach systemowych, będąca zarówno odnośnikiem do strony z komunikatami.
 • Ikona koszyka informująca o ilości płatnością w koszyku, będąca zarówno odnośnikiem do strony koszyka.
 • Opcja zmiany wersji językowej strony.
 • nazwę zalogowanego użytkownika, która jest jednocześnie przyciskiem akcji rozwijającym m.in. opcję wylogowania z systemu.

 

Przejście w widok kontrastowy strony

W celu zmiany widoku strony na wersję kontrastową należy kliknąć przycisk Ikona- widok kontrastowy    umieszczony w górnym menu.

 

Widok wersji kontrastowej strony
Widok wersja kontrastowej strony

 

By powrócić do standardowego widoku strony, należy ponownie wcisnąć ten sam przycisk.

Zmiana wielkości czcionki

 

W celu zmiany wielkości czcionki w systemie należy kliknąć przycisk: Ikona zmiany wielkości czcionki :

 • „A” czcionka bazowa
 • „A+” czcionka powiększona o 20% w stosunku do czcionki bazowej
 • „A++” czcionka powiększona o 40% w stosunku do czcionki bazowej
Wielkość czcionki (od góry): bazowej, powiększonej o 20%, powiększonej o 40%
Wielkość czcionki (od góry): bazowej, powiększonej o 20%, powiększonej o 40%

 

Zmiana wersji językowej strony

 

W celu zmiany wersji językowej strony należy kliknąć opcję zaznaczoną Rysunku i wybrać z listy wersję językową.

 

Wybór wersji językowej strony
Wybór wersji językowej strony

 

Menu boczne

Menu boczne służy do przechodzenia pomiędzy kolejnymi funkcjonalnościami systemu (panel użytkownika, korespondencja, sprawy, płatności, komunikaty, powiadomienia, subskrypcje, książka adresowa), które zostaną omówione szerzej w dalszej części instrukcji.

W menu bocznym znajduje się również opcja zgłaszania błędów działania systemu.

Aby zwinąć/rozwinąć menu boczne należy kliknąć opcję ikonę pinezki Ikona pinezki .

Menu boczne konta użytkownika

 

Zgłaszanie błędów

Chcąc dokonać zgłoszenia błędu w działaniu systemu należy wypełnić odpowiedni formularz. W tym celu należy kliknąć opcję Zgłoś błąd dostępną z poziomu menu bocznego.

Po kliknięciu tej opcji zostaje wyświetlony formularz zgłaszania błędu. Automatycznie wypełniana jest lokalizacja wystąpienia błędu. Należy uzupełnić pola Temat błędu i Opis. W celu dodania zrzutu ekranu, klikamy opcję Dodaj zrzut ekranu (zrzut wykonywany jest automatycznie przez system).  W celu dodania pliku do zgłoszenia klikamy opcję Dodaj plik, a następnie wybieramy plik z listy.

By wysłać formularz kliknij opcję Wyślij zgłoszenie, w celu anulowania wysyłki kliknij opcję Anuluj.

Po wysłaniu zgłoszenia pojawia się komunikat informujący o prawidłowym wysłaniu zgłoszenia, a okno formularza zostaje zamknięte.

Formularz zgłaszania błędu

 

Obszar roboczy

W obszarze roboczym prezentowane są dane dotyczące modułów, w których się znajdujemy. Posiada on również elementy stałe, takie jak:

 • Breadcrumbs – ścieżka informująca o miejscu w strukturze systemu, w którym aktualnie się znajdujemy

Breadcrumbs

 • Informacja o numerze wersji oprogramowania
 • Licznik odmierzający czas do wygaśnięcia sesji
 • Odnośnik do instrukcji (przewodnika) użytkownika

Nr wersji oprogramowania i czas do wygaśnięcia sesji

 

Chat

Opcja chatu jest dostępna tylko dla zalogowanych użytkowników. Aby uruchomić chat z konsultantem UPRP należy kliknąć ikonę czatu i rozpocząć chat.

Ikona chatu

Pola dotyczące Imienia i Nazwiska oraz emailu zostają automatycznie wypełnione danymi zalogowanego użytkownika. Użytkownik wybiera temat rozmowy a następnie zadaje pytanie na czacie.

W razie niedostępności konsultantów, możliwe jest zostawienie wiadomości.

 

Funkcje pomocy użytkownika

W systemie została zaimplementowana pomoc kontekstowa. By uruchomić wskazówkę pomocy, należy najechać na dany element w systemie – zostanie wyświetlony tooltip pomocy.

 

Wyświetlenie pomocy kontekstowej

 

Użytkownik może w dowolnej chwili włączyć bądź wyłączyć pomoc kontekstową. W tym celu należy kliknąć w górnym menu opcję zaznaczoną na Rysunku poniżej.  Dla użytkownika zalogowanego wybór tej opcji zostaje zapisany w jego koncie.

Opcja włączania/wyłączania pomocy kontekstowej

 

Inną formą pomocy są wskazówki dotyczące walidacji pól. Wyświetlane po wpisaniu nieprawidłowego formatu danych, bądź nieuzupełnieniu pola obowiązkowego (Rysunek).

Wskazówka dotycząca prawidłowego wypełnienia pola

 

Większość akcji użytkownika w systemie wywołująca zmianę w danych (np. dodawanie/usuwanie/edytowanie) powoduje wyświetlenie komunikatu, w prawym górnym rogu, informującego o powodzeniu (kolor zielony) lub niepowodzeniu (kolor czerwony) operacji.

Komunikat o powodzeniu operacji

 

Przy niektórych operacjach (których skutki mogą być nieodwracalne np. usuwanie) w systemie zastosowano również dwuetapowe zatwierdzanie operacji. Po wybraniu rodzaju operacji n, pojawia się okno z pytaniem o potwierdzenie wykonania operacji. Użytkownik ma możliwość zrezygnowania bądź potwierdzenia operacji.

Okno z pytaniem o potwierdzenie operacji

 

Na głównych stronach systemu umieszczona jest odnośnik do przewodnika użytkownika . Kliknięcie tej opcji przeniesie użytkownika do strony z instrukcją dotyczącą modułu i funkcjonalności dostępnych z miejsca w którym się znajduje.

Ikona będąca odnośnikiem do przewodnika użytkownika

 

Konfiguracja i wyszukiwanie danych w tabelach

Większość widoków w PUEUP prezentowana jest w formie tabelarycznej.  Tabele mogą być personalizowane przez użytkownika, a ustawienia dotyczące tabeli zostaną zapisane w koncie.

Każdy widok tabelaryczny zawiera zestaw akcji operacji właściwych dla zakresu prezentowanych danych:

Podstawowe operacje dostępne na widokach tabelarycznych zostały wymienione poniżej.

 

Sortowanie danych

Dane wyświetlane w tabeli mogą być sortowanie w kolumnach. Przy każdej z nich dostępna jest ikona Ikona sortowania  , za pomocą której, dane zostaną posortowane rosnąco bądź malejąco.

W celu posortowania danych po kilku kolumnach należy wybrać rodzaj sortowania w pierwszej kolumnie, a następnie wciskając klawisz CTRL, wybrać rodzaj sortowania w drugiej kolumnie.​​

 

Zmiana kolejności kolumn w tabeli

Użytkownik ma możliwość ustawienia dowolnej kolejności w jakiej mają być wyświetlane kolumny w tabeli, za pomocą mechanizmu drag and drop (przeciągnij i upuść).

Aby zamienić kolejność kolumn należy nacisnąć lewym przyciskiem myszy na etykietę kolumny, którą Użytkownik chce przenieść, przetrzymać przycisk i przeciągnąć kolumnę w wybrane miejsce.

 

Zmiana szerokości kolumn

Aby zmienić szerokość kolumny należy najechać kursorem myszy na koniec wybranej kolumny, tuż za przyciskiem do sortowania (Rysunek), a następnie w tym miejscu, przetrzymując lewy przycisk myszy, zwiększać bądź zmniejszać szerokość. Ustawienia kolumn zostaną zapisane automatycznie.

Umiejscowienie kursora myszy w celu zmiany szerokości kolumny

 

Dodawanie/usuwanie kolumn wyświetlanych w tabeli

W systemie można zdefiniować własny zakres danych na widoku tabeli poprzez ukrywanie bądź odkrywanie kolumn. Operacja dostępna jest z poziomu konfiguratora, który wywołuje się poprzez wciśnięcie przycisku oznaczonego symbolem ikona ustawień  w prawym górnym rogu tabeli. Po jego użyciu rozwinie się lista dostępnych kolumn z możliwością ich odznaczenia lub zaznaczenia poprzez checkboxy. W tabeli zostaną wyświetlone tylko zaznaczone przez Użytkownika kolumny.

Konfiguracja wyświetlanych kolumn

 

Przywracanie widoku domyślnego tabeli

Aby przywrócić domyślne ustawienia kolumn (kolejność, liczbę wyświetlanych kolumn oraz ich szerokość) należy wybrać przycisk „Resetuj” z rozwijanej listy kolumn (Rysunek).

Umiejscowienie przycisku resetowania ustawień kolumn w tabeli

 

Przeglądanie tabeli z dużą ilością kolumn

W przypadku gdy Użytkownik w tabeli chce wyświetlić dużą liczbę kolumn na raz, na dole tabeli pojawia się scroll, za pomocą którego można przewijać wyświetlone w tabeli informacje (Rysunek).

Scroll umożliwiający przewijanie kolumn

 

Paginacja stron w tabeli

Użytkownik ma możliwość zmiany ilości rekordów (pozycji listy) wyświetlanych na widoku w tabeli oraz przechodzenia pomiędzy stronami za pomocą strzałek („<>” pojedyncza strona, „<<>>” – pierwsza/ostatnia strona), bądź przypisanych numerów stron.

Paginacja stron w tabeli

 

Odświeżanie danych w tabeli

Na każdym widoku Użytkownik może odświeżyć dane wyświetlane w tabeli za pomocą przycisku  Ikona odświeżania dostępnego nad tabelą (Rysunek).

Informacja o ostatniej aktualizacji danych w tabeli znajduje się pod tabelą.

 

Informacja o ostatniej aktualizacji danych w tabeli

 

Filtrowanie i wyszukiwanie w tabelach

 

Operacje na rekordach w tabeli

Dostęp do operacji na rekordach z poziomu tabeli (np. Podgląd, Usunięcie, Zarchiwizowanie), umiejscowiony jest w postaci ikon w kolumnie oznaczonej ikoną śrubki ikona ustawień . Kliknięcie na ikonę trzykropka Ikona trzykropka  powoduje wyświetlenie listy większej ilości opcji dla rekordu (Rysunek).

Wyświetlenie listy opcji dostępnych dla pojedynczego rekordu

 

Jeśli na rekordach w danej tabeli jest możliwość wykonywania operacji zbiorowych pozycje w tabeli mogą być zaznaczane lub odznaczane za pomocą checkboxów.

By wykonać operacje masową na zaznaczonych w tabeli rekordach, należy kliknąć przycisk Operacje, a następnie wybrać z listy rodzaj operacji (Rysunek).

Wybór operacji masowych dla zaznaczonych rekordów

 

Jeśli dana operacja jest wyszarzana oznacza to, że nie jest ona dostępna dla wszystkich zaznaczonych rekordów.