Stroną domyślą po zalogowaniu do konta użytkownika jest Panel użytkownika, przedstawiający tablicę (dashboard). Tutaj znajdują się przydatne odnośniki oraz aktualne informacje dotyczące spraw zalogowanego użytkownika. Składa się on z następujących elementów:

  • Informacja o nieodebranej korespondencji w skrzynce PUEUP, po kliknięciu której użytkownik jest przenoszony do widoku tabeli z korespondencją nieodebraną. Liczba na odnośniku wskazuje na ilość nieodebranej korespondencji w skrzynce.

Odnośnik informujący o nieodebranej korespondencji

 

  • Informacja o niewysłanej korespondencji w skrzynce PUEUP, po kliknięciu której użytkownik jest przenoszony do widoku tabeli z korespondencją niewysłaną. Liczba na odnośniku wskazuje na ilość niewysłanej korespondencji w skrzynce.

Odnośnik informujący o niewysłanej korespondencji

 

  • Informacja o niezapłaconych opłatach, po kliknięciu której użytkownik jest przenoszony do widoku tabeli z opłatami do zapłacenia. Liczba na odnośniku wskazuje na ilość oczekujących opłat.

 

niezapłacone opłaty

  • Odnośnik do strony z listą formularzy elektronicznych.

Odnośnik do strony z listą formularzy elektronicznych

 

  • Odnośnik do formularza Dane kontaktowe do powiadomień o terminie uiszczenia opłat za przedłużenie ochrony praw wyłącznych, którego wypełnienie jest obowiązkowe gdy chcemy otrzymywać powiadomienia o upływającym okresie ochrony swoich praw wyłącznych.

Odnośnik do formularza Dane kontaktowe do powiadomień o terminie uiszczenia opłat za przedłużenie ochrony praw wyłącznych

 

  • Odnośnik do strony głównej e-Bazy Wiedzy, na której mamy możliwość zapisania się do newsletter.

Odnośnik do strony głównej e-Bazy Wiedzy

Jeśli jesteśmy już zapisani na newsletter, kafelek zmieni swoją treść na „Zmień zakres informacyjny newslettera”.

Zmień zakres

Po kliknięciu w kafelek pojawi się okno, w którym zaznaczone są wybrane Kategorie oraz Kraje. W celu zmiany zapisanych ustawień należy za pomocą checkbox’ów zaznaczyć lub odznaczyć wybrane pozycje. Po kliknięciu w przycisk „Zapisz” wprowadzone zmiany zostaną zapisane.

Zmiana ustawień

Odnośnik do wyszukiwarki rejestrów

 

Odnośnik do e-Wyszukiwarki

 

By przejść do Panelu użytkownika z innego miejsca w systemie należy wybrać pozycję z menu bocznego Panel użytkownika.

Wybór Panelu użytkownika z menu bocznego