W celu przejścia do ustawień konta należy wybrać opcję Ustawienia konta z rozwiniętej listy, która jest dostępna po najechaniu i naciśnięciu na obszar z nazwą użytkownika w pasku menu górnego w prawym górnym rogu (Rysunek).

 

Umiejscowienie opcji Ustawienia konta

 

Każdy użytkownik w systemie ma swój unikalny identyfikator użytkownika w PUEUP (Rysunek), którego nie można edytować.

Danymi obowiązkowymi do uzupełnienia są Imię i Nazwisko (uzupełniane automatycznie przy zakładaniu konta). Podanie reszty danych jest dobrowolne, natomiast ułatwia pracę w systemie, szczególnie wypełnianie pism, poprzez opcję pobrania danych z profilu.

Dodatkowo podanie numeru telefonu oraz konto e-mail umożliwi wysyłanie powiadomień za pomocą wiadomości e-mail bądź SMS.

Każdą zmianę danych profilowych należy zatwierdzić klikając przycisk Zatwierdź zmiany.

Zmiana danych profilowych nie wpływa na zmianę danych w prowadzonych sprawach.

Umiejscowienie identyfikatora użytkownika PUEUP w ustawieniach konta

Ustawienia komunikatów

Użytkownik ma możliwość wybrania drogi powiadamiania go o nowych zdarzeniach w systemie. Oprócz komunikatów otrzymywanych na skrzynkę konta PUEUP, może wybrać opcję powiadamiania przez wiadomości e-mail i/lub SMS. W tym celu należy zaznaczyć checkbox, przy wybranej formie powiadomień, a następnie kliknąć przycisk Zatwierdź zmiany.

Ustawienia komunikatów

 

Resetowanie/Ustanowienie hasła

Jeśli chcesz zmienić hasło, bądź rejestrowałeś się za pomocą mediów społecznościowych i chcesz ustanowić hasło do systemu PUEUP kliknij opcję Reset/Ustanowienie hasła.

Reset/Ustanowienie hasła

 

Po kliknięciu pojawia się komunikat o wysłaniu linku aktywacyjnego na konto e-mail. Następnie należy przejść do konta e-mail podanego w profilu i kliknąć w link aktywacyjny. Link aktywacyjny wygasa automatycznie po 30 dniach. Po kliknięciu w link zostaje wyświetlona strona z oknem do zmiany hasła (Rysunek).

Okno resetowania hasła

 

Po podaniu nowego hasła oraz prawidłowym potwierdzeniu należy kliknąć opcję Resetuj. Jeśli chcemy podejrzeć wpisane hasło należy kliknąć ikonę oka.

W celu pominięcia resetowania kliknij opcję Powrót do strony głównej.

Po pomyślnej zmianie hasła pojawi się okno z informacją o powodzeniu operacji. W przypadku wpisania nieprawidłowego hasła, system po kliknięciu opcji Resetuj wyświetli informację o wymaganiach dotyczących hasła (Rysunek).

Komunikat po pomyślnej zmianie hasła

 

Aby kontynuować pracę w systemie kliknij opcję Powrót do strony głównej i zaloguj się za pomocą nowego hasła.


Zapisanie się na Newsletter

W celu zapisania się na Newsletter wybierz opcję „Zapisz się do Newslettera” (Rysunek).

Ustawienia newslettera

Wybrana opcja przekieruje nas do formularza, w którym należy uzupełnić swoje dane, wybrać interesujące nas tematy, język oraz zaznaczyć wymagane zgody (Rysunek).

Formularz zapisu na newsletter

Po wypełnieniu danych należy nacisnąć przycisk „Zapisz się” w celu zakończenia procesu rejestracji. Dodatkowo na podany adres e-mail otrzymamy potwierdzenie zapisania się na newsletter razem z linkiem do anulowania subskrypcji (Rysunek).

Email z potwierdzeniem zapisania

Po kliknięciu w „Anuluj Subskrypcje” zostaniemy przekierowani do podstrony z możliwością wypisania się z newslettera (Rysunek). W celu potwierdzenia rezygnacji należy wybrać „Tak”.


Wypisanie z subskrypcji
 

Rezygnacja dostępna jest również bezpośrednio z poziomu Ustawień konta. Dokładniejszy opis procesu z tego miejsca opisany jest niżej w podrozdziale „Wypisanie się z Newslettera”.

 

Zmiana ustawień Newslettera

W przypadku chęci zmiany interesujących nas kategorii należy wybrać opcję „Zmień ustawienia”. Po wybraniu tej opcji pojawi się okno, w którym zaznaczone są wybrane Kategorie oraz Kraje. W celu zmiany zapisanych ustawień należy za pomocą checkbox’ów zaznaczyć lub odznaczyć wybrane pozycje. Po kliknięciu w przycisk „Zapisz” wprowadzone zmiany zostaną zapisane (Rysunek).

Ustawienia newslettera

 

Wypisanie się z Newslettera

W przypadku chęci rezygnacji z zapisu na Newsletter należy wybrać opcję „Zrezygnuj z subskrypcji” (Rysunek).

Przycisk rezygnacji

System wyświetli okno z potwierdzeniem rezygnacji z subskrypcji Newslettera (Rysunek).

Potwierdzenie rezygnacji