W celu przejścia do ustawień konta należy wybrać opcję Ustawienia konta z rozwiniętej listy, która jest dostępna po najechaniu i naciśnięciu na obszar z nazwą użytkownika w pasku menu górnego w prawym górnym rogu (Rysunek).

Ustawienia konta

 

Każdy użytkownik w systemie ma swój unikalny identyfikator użytkownika oraz adres skrytki PUEUP (Rysunek), których nie można edytować.

 

ustawienia konta

 

 

Danymi obowiązkowymi do uzupełnienia są Imię i Nazwisko oraz E-mail (uzupełniane automatycznie przy zakładaniu konta). Podanie reszty danych jest dobrowolne, natomiast ułatwia pracę w systemie, szczególnie wypełnianie pism, poprzez opcję pobrania danych z profilu. Dodatkowo podanie numeru telefonu umożliwia wysyłanie powiadomień za pomocą wiadomości SMS.

Każdorazowa zmiana numeru telefonu bądź adresu e-mail musi zostać potwierdzona za pomocą kodu weryfikacyjnego wysyłanego za pomocą SMS lub wiadomości e-mail. Aby edytować dane należy użyć przycisku w postaci ikony ołówka widocznego przy polu. Po użyciu tej opcji zostanie wyświetlone okno pop-up z polem do wprowadzenia numeru telefonu lub adresu e-mail.

edycja_numeru


Po kliknięciu w przycisk Zatwierdź użytkownik zostanie poproszony o przesłany kod weryfikacyjny. Przesłany kod jest ważny przez 5 minut. W przypadku gdy kod przestanie być ważny można użyć opcji ponownej wysyłki kodu.

edycja numeru 2

 

 

Po potwierdzeniu dane zostaną pomyślnie zaktualizowane. Aby usunąć numer telefonu należy wyczyścić pole oraz zapisać zmiany.

Zmianę pozostałych danych profilowych należy zatwierdzić klikając przycisk Zatwierdź zmiany.

Zmiana danych profilowych nie wpływa na zmianę danych w prowadzonych sprawach.
 

Dwuskładnikowe uwierzytelnienie konta

W celu zabezpieczenia dostępu do swojego konta Użytkownik może włączyć dwuskładnikową weryfikację za pomocą numeru telefonu lub adresu e-mail w ustawieniach konta.

uwierzytelnianie


Po zaznaczeniu opcji Włącz uwierzytelnienie dwuskładnikowe Użytkownik zostanie poproszony o wyboru sposobu otrzymywania kodu weryfikacyjnego.

sposob uwierzytelnienia


Aby otrzymywać kod weryfikacyjny za pomocą wiadomości SMS niezbędne jest wprowadzenie numeru telefonu w ustawieniach profilu Użytkownika. Bez numeru telefonu system nie pozwoli włączyć takiego sposobu weryfikacji.

brak numeru telefonu


Po wybraniu sposobu weryfikacji Użytkownik zostanie poproszony o wprowadzenie otrzymanego kodu weryfikacyjnego.

konfiguracja


potwierdzenie zapisu

 

 

Po potwierdzeniu uwierzytelnienie dwuskładnikowe zostanie włączone. Od tego momentu, podczas każdorazowego logowania do konta za pomocą adresu e-mail i hasła Użytkownik zostanie poproszony o wprowadzenie otrzymanego w wiadomości SMS bądź e-mail kodu weryfikacyjnego. Po wprowadzeniu poprawnego kodu nastąpi poprawne zalogowanie do systemu.

Użytkownik ma również możliwość wyłączenia tej funkcjonalności w ustawieniach konta. Wyłączenie dwuskładnikowego uwierzytelniania jest dodatkowo potwierdzane kodem weryfikacyjnym.


Ustawienia komunikatów

Użytkownik ma możliwość wybrania drogi powiadamiania go o nowych zdarzeniach w systemie. Oprócz komunikatów otrzymywanych na skrzynkę konta PUEUP, może wybrać opcję powiadamiania przez wiadomości e-mail i/lub SMS. W tym celu należy zaznaczyć checkbox, przy wybranej formie powiadomień, a następnie kliknąć przycisk Zatwierdź zmiany. Aby opcja wysyłki powiadomień SMS była dostępna do włączenia, w pierwszej kolejności należy uzupełnić numer telefonu w danych profilowych, w innym przypadku opcja nie jest dostępna do zaznaczenia.

ustawienia powiadomień

 

Resetowanie/Ustanowienie hasła

Jeśli chcesz zmienić hasło, bądź rejestrowałeś się za pomocą mediów społecznościowych i chcesz ustanowić hasło do systemu PUEUP kliknij opcję Reset/Ustanowienie hasła.

Reset/Ustanowienie hasła

 

Po kliknięciu pojawia się komunikat o wysłaniu linku aktywacyjnego na konto e-mail. Następnie należy przejść do konta e-mail podanego w profilu i kliknąć w link aktywacyjny. Link aktywacyjny wygasa automatycznie po 30 dniach. Po kliknięciu w link zostaje wyświetlona strona z oknem do zmiany hasła (Rysunek).

Okno resetowania hasła

 

Po podaniu nowego hasła oraz prawidłowym potwierdzeniu należy kliknąć opcję Resetuj. Jeśli chcemy podejrzeć wpisane hasło należy kliknąć ikonę oka.

W celu pominięcia resetowania kliknij opcję Powrót do strony głównej.

Po pomyślnej zmianie hasła pojawi się okno z informacją o powodzeniu operacji. W przypadku wpisania nieprawidłowego hasła, system po kliknięciu opcji Resetuj wyświetli informację o wymaganiach dotyczących hasła (Rysunek).

Komunikat po pomyślnej zmianie hasła

 

Aby kontynuować pracę w systemie kliknij opcję Powrót do strony głównej i zaloguj się za pomocą nowego hasła.


Zapisanie się na Newsletter

W celu zapisania się na Newsletter wybierz opcję „Zapisz się do Newslettera” (Rysunek).

Ustawienia newslettera

Wybrana opcja przekieruje nas do formularza, w którym należy uzupełnić swoje dane, wybrać interesujące nas tematy, język oraz zaznaczyć wymagane zgody (Rysunek).

Formularz zapisu na newsletter

Po wypełnieniu danych należy nacisnąć przycisk „Zapisz się” w celu zakończenia procesu rejestracji. Dodatkowo na podany adres e-mail otrzymamy potwierdzenie zapisania się na newsletter razem z linkiem do anulowania subskrypcji (Rysunek).

Email z potwierdzeniem zapisania

Po kliknięciu w „Anuluj Subskrypcje” zostaniemy przekierowani do podstrony z możliwością wypisania się z newslettera (Rysunek). W celu potwierdzenia rezygnacji należy wybrać „Tak”.


Wypisanie z subskrypcji
 

Rezygnacja dostępna jest również bezpośrednio z poziomu Ustawień konta. Dokładniejszy opis procesu z tego miejsca opisany jest niżej w podrozdziale „Wypisanie się z Newslettera”.

 

Zmiana ustawień Newslettera

W przypadku chęci zmiany interesujących nas kategorii należy wybrać opcję „Zmień ustawienia”. Po wybraniu tej opcji pojawi się okno, w którym zaznaczone są wybrane Kategorie oraz Kraje. W celu zmiany zapisanych ustawień należy za pomocą checkbox’ów zaznaczyć lub odznaczyć wybrane pozycje. Po kliknięciu w przycisk „Zapisz” wprowadzone zmiany zostaną zapisane (Rysunek).

Ustawienia newslettera

 

Wypisanie się z Newslettera

W przypadku chęci rezygnacji z zapisu na Newsletter należy wybrać opcję „Zrezygnuj z subskrypcji” (Rysunek).

Przycisk rezygnacji

System wyświetli okno z potwierdzeniem rezygnacji z subskrypcji Newslettera (Rysunek).

Potwierdzenie rezygnacji