By przejść do strony zarządzania powiadomieniami należy kliknąć pozycję w menu bocznym Powiadomienia.

Wybór strony zarządzania Powiadomieniami z menu bocznego

 

Jeśli użytkownik wypełni formularz Dane kontaktowe do powiadomień o terminie uiszczenia opłat za przedłużenie praw wyłącznych otrzyma on 180 dni przed upływem okresu ochronnego, powiadomienie w wybrany w formularzu sposób.

Możliwe drogi otrzymywania powiadomień to:

  • Adres email
  • SMS
  • Profil ESP

 

W momencie wybrania ostatniej opcji użytkownik otrzyma powiadomienie w formie wiadomości na koncie PUEUP. Nowe nieprzeczytane powiadomienia zaprezentowane są w tabeli pogrubioną czcionką i posiadają status Nowe.

By przejść do podglądu powiadomienia należy kliknąć ikonę w kolumnie ustawień ikonę podglądu Ikona podglądu lub kliknąć lewym przyciskiem myszy na wybrany rekord (powiadomienie) w tabeli.

Powiadomienie zawiera informacje o kwocie do zapłaty, a także link do tabeli opłat zawężonej do rodzaju PWP którego dotyczy powiadomienie. W celu dokonania opłaty należy kliknąć w link i postępować zgodnie z instrukcją dodawania pozycji do koszyka (Przewodnik użytkownika-> Płatności).

Powiadomienie odczytane zmienia status na „Odczytane”.

W celu wyeksportowania informacji dotyczących powiadomienia należy kliknąć ikonę trzykropka Ikona trzykropka , a następnie wybrać opcję Eksportuj. W wyświetlonym oknie należy wybrać format do jakiego mają zostać wyeksportowane dane oraz zaznaczyć zakres danych. Operacji należy potwierdzić za pomocą kliknięcia opcji Eksportuj.

Okno eksportu powiadomień

 

W celu zarchiwizowania powiadomienia należy kliknąć ikonę archiwizacji Ikona archiwizacji - zostanie wyświetlone okno z pytaniem o potwierdzenie operacji. Po potwierdzeniu powiadomienie zostaje zarchiwizowane i znika z listy.

W celu wyświetlenia powiadomień zarchiwizowanych należy, za pomocą filtrów zaawansowanych, wyszukać powiadomienia ze statusem Zarchiwizowane.