By przejść do strony zarządzania subskrypcjami należy kliknąć pozycję w menu bocznym Subskrypcje.

Wybór strony zarządzania Subskrypcjami z menu bocznego

 

W celu wyszukania konkretnej subskrypcji należy skorzystać z dedykowanych do tego filtrów wyszukiwania znajdujących się nad tabelą.

Moduł subskrypcji pozwala na zarządzanie subskrypcjami użytkownika. Użytkownik może bezpośrednio z tej strony przejdź do modułu e-Wyszukiwarki w celu dodania nowej subskrypcji. W tym celu należy kliknąć opcję Dodaj subskrypcję (Rysunek).

Opcja przejścia do e-Wyszukiwarki w celu dodania nowej subskrypcji

 

W tabeli subskrypcji domyślnie są wyświetlane następujące informacje na temat subskrypcji:

  • Rodzaj subskrypcji – możliwe są dwa rodzaje subskrypcji: w ramach szczegółów pojedynczego PWP lub w ramach wyników wyszukiwania dla określonych kryteriów wyszukiwania.
  • Nazwa subskrypcji – zdefiniowana przez użytkownika.
  • Kryteria wyszukiwania
  • Data zdefiniowania subskrypcji
  • Data ostatniego wykonania subskrypcji

 

W zakładce Aktywne użytkownik ma podgląd do subskrypcji wykonanych w ciągu ostatniego miesiąca od daty wygenerowania. Po tym okresie podgląd wykonanych subskrypcji można uzyskać w zakładce Zarchiwizowane.

Aby edytować wybraną subskrypcję dotyczącą szczegółów PWP należy w kolumnie ustawień kliknąć ikonę ołówka Ikona ołówka , a następnie w wyświetlonym oknie edytować dane dotyczące subskrypcji. Następnie należy potwierdzić edycję subskrypcji kliknięciem opcji Zapisz. W celu zrezygnowania z edycji należy kliknąć opcję Anuluj.

W celu edytowania subskrypcji dotyczącej wyników wyszukiwania należy w kolumnie ustawień kliknąć ikonę ołówka Ikona ołówka a następnie edytować kryteria wyszukiwania w e-Wyszukiwarce. By potwierdzić aktualizacje należy klikną opcję Aktualizuj bieżącą subskrypcję i potwierdzić edycję subskrypcji kliknięciem opcji Zapisz. W celu zrezygnowania z edycji należy kliknąć opcję Anuluj.

Aby usunąć subskrypcję należy kliknąć ikonę kosza Ikona kosza - zostanie wyświetlone okno z pytaniem o potwierdzenie usuwania subskrypcji.

Po kliknięciu opcji Tak subskrypcja zostanie usunięta z listy subskrypcji.

 

Podgląd wyników subskrypcji

By podejrzeć wystąpienia subskrypcji i ich wynik, należy kliknąć ikonę Ikona podglądu  lub kliknąć lewym przyciskiem myszy na wybrany rekord (subskrypcję w tabeli) w tabeli.

Widok strony wystąpień pojedynczej subskrypcji

 

Dla każdego wystąpienia subskrypcji mamy dostępne trzy opcję: Usunięcie, Zapis w postaci pdf oraz podgląd.

Podgląd rezultatu subskrypcji

 

Subskrypcja jest uruchamiana w okresach zdefiniowanych przez użytkownika. W przypadku braków nowych wyników subskrypcji informacja taka będzie zawarta w podglądzie rezultatu subskrypcji.